Privacy statement

 

Wij respecteren uw privacy

Bij het adviseren over en het afsluiten van onze producten, vragen wij om uw persoonsgegevens. Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV houdt zich hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Verantwoordelijke

Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement B.V., gevestigd te Almere Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het aangaan en/of uitvoeren van beleggingen en/of investeringen en/of voor het geven van advies over onze producten.

 • Om bij de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie en voor marketingactiviteiten, waaronder uitbreiding van de klantrelatie.

 • Voor analyses van persoonsgegevens om het producten- en dienstenaanbod te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van onze (potentiële) klanten.

 • Voor het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV en haar fondsen.

 • Voor statistische analyses.

 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 • Naast de informatie die wij van u krijgen, kunnen wij voor deze doeleinden informatie inwinnen bij externe bronnen die wij betrouwbaar vinden. We zorgen er bij elke verwerking van persoonsgegevens voor dat alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

 

Groepsverband en centrale klantenadministratie

Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV heeft een centrale klantenadministratie. Die wordt bijvoorbeeld gebruikt door onze klantenservice om te zien welke producten u bij ons heeft zodat we u goed en snel te woord kunnen staan. Of om bij de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie. Onder de gegevens die we binnen onze klantenadministratie gebruiken, vallen uw naam, uw geboortedatum, uw adresgegevens, overige contactgegevens, gegevens over het product of de producten die u bij ons heeft, betaalgegevens, marketinggegevens.

 

Recht op inzage, correctie en bezwaar

De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U hebt het recht ons een opgave te vragen welke gegevens van uzelf door ons worden verwerkt. Daarnaast kunnen wij u verzoeken zich te identificeren, bijvoorbeeld een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken. Binnen vier weken na uw verzoek hoort u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

Heeft u een dergelijk verzoek? Dan kunt u uw verzoek richten aan:
Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV, Veluwezoom 7, 1327 AA Almere.

Verder heeft u het recht om ons te melden dat u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. U kunt dit kosteloos schriftelijk doorgeven aan:
Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement, Marketing, Antwoordnummer 502, 1250 VB LAREN

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra u aangeeft niet langer uw gegevens aan ons te willen verstrekken verwijderen wij deze op uw verzoek. Uiteraard proberen wij dit verzoek zo spoedig mogelijk te verwerken, maar nemen een termijn in acht van 14 dagen vanaf het versturen van uw verzoek.

 

Uw bezoek aan deze site en cookies

Bij het bezoek aan deze website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij een bezoek aan onze website niet elke keer dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Uw instellingen en voorkeuren worden onthouden en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker. Daarnaast kunnen dankzij cookies de informatie en aanbiedingen op de site worden afgestemd op uw voorkeuren.

Lees meer en verander uw cookie-instellingen hier

 

Delen met anderen

Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Klantenservice

Als u vragen heeft kunt u ons bellen, mailen of met ons chatten. Om u steeds weer snel en zo goed mogelijk te helpen, slaan wij de(ze) contacthistorie en inhoud op.

 

Beveiligen

Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV op via info@vanboomslettenhaar.nl
Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV is als volgt te bereiken:

 • Post- en vestigingsadres: Veluwezoom 7, 1327 AA ALMERE

 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 51727188

 • Telefoon: +31 (0)35 52 32 600

 • E-mailadres: info@vanboomslettenhaar.nl

 

Klachten?

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u deze indienen bij de directie van Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV. Bent u met de uitkomst van het antwoord niet tevreden? Dan kunt u zicht wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG, telefoon 070-3338999, website www.kifid.nl.

Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV heeft het recht om dit privacy statement aan te passen. Wij adviseren u om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. In ieder geval op het moment dat u uw persoonsgegevens aan Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement verstrekt.

X
of
registreer een account voor uw bedrijf